De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Scheir

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Marcel Scheir
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Marcel Scheir

Cumuleo