De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Aline Waterlot

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Aline Waterlot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Aline Waterlot

Cumuleo