De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Paul Schietecatte

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-Paul Schietecatte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-Paul Schietecatte

Cumuleo