De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Segard

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Benoît Segard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Benoît Segard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Benoît Segard

Cumuleo