De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van GaŽtan Servais

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door GaŽtan Servais
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door GaŽtan Servais
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door GaŽtan Servais

Cumuleo