De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie SÚverin

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-Marie SÚverin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-Marie SÚverin

Cumuleo