De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Sieux

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Marc Sieux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Marc Sieux

Cumuleo