De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurence Smets

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Laurence Smets
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Laurence Smets

Cumuleo