De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rita Snaet

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Rita Snaet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Rita Snaet

Cumuleo