De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Antoon Soete

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Antoon Soete
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Antoon Soete

Cumuleo