De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Weber

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Michel Weber
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Michel Weber

Cumuleo