De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ine Somers

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Ine Somers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Ine Somers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Ine Somers

Cumuleo