De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martine Spitaels

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Martine Spitaels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Martine Spitaels

Cumuleo