De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marc Squelart

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-Marc Squelart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jean-Marc Squelart

Cumuleo