De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van David Staes

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door David Staes
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door David Staes

Cumuleo