De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Stassart

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Pierre Stassart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Pierre Stassart

Cumuleo