De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Léon Stassen

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Léon Stassen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Léon Stassen

Cumuleo