De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Jeanne Stroobants

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Marie-Jeanne Stroobants
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Marie-Jeanne Stroobants

Cumuleo