De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jurgen Tack

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jurgen Tack
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jurgen Tack

Cumuleo