De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stijn Tant

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Stijn Tant
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Stijn Tant

Cumuleo