De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guillaume Tavier

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Guillaume Tavier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Guillaume Tavier

Cumuleo