De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Teirlinck

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Willy Teirlinck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Willy Teirlinck

Cumuleo