De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Teugels

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Vincent Teugels
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Vincent Teugels

Cumuleo