De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Thiry

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Bernard Thiry
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Bernard Thiry
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Bernard Thiry

Cumuleo