De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Herlinde Trenson

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Herlinde Trenson
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Herlinde Trenson
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Herlinde Trenson

Cumuleo