De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Van Asch

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jan Van Asch
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jan Van Asch

Cumuleo