De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Van Duyse

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Kris Van Duyse
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Kris Van Duyse

Cumuleo