De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacobus Van Gansen

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Jacobus Van Gansen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Jacobus Van Gansen

Cumuleo