De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Julien Van Geertsom

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Julien Van Geertsom
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Julien Van Geertsom

Cumuleo