De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Van Hende

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Marc Van Hende
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Marc Van Hende

Cumuleo