De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Omer Willems

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Omer Willems
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Omer Willems

Cumuleo