De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hubert Van Hoof

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Hubert Van Hoof
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Hubert Van Hoof

Cumuleo