De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Van Hove

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Johan Van Hove
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Johan Van Hove
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Johan Van Hove

Cumuleo