De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benjamin Van Hulle

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Benjamin Van Hulle
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Benjamin Van Hulle

Cumuleo