De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Van Langenhove

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Marcel Van Langenhove
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Marcel Van Langenhove

Cumuleo