De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurent Zecchini

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Laurent Zecchini
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Laurent Zecchini
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Laurent Zecchini

Cumuleo