De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Van Looy

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Luc Van Looy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Luc Van Looy
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Luc Van Looy

Cumuleo