De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Willocq

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Willy Willocq
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Willy Willocq

Cumuleo