De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bert Anciaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Bert Anciaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Bert Anciaux

Cumuleo