De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stefaan De Clerck

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Stefaan De Clerck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Stefaan De Clerck

Cumuleo