De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karel De Gucht

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Karel De Gucht
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Karel De Gucht

Cumuleo