De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Filip Dewinter

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Filip Dewinter
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Filip Dewinter

Cumuleo