De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Van Quickenborne

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Vincent Van Quickenborne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Vincent Van Quickenborne

Cumuleo