De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Verhofstadt

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Guy Verhofstadt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Guy Verhofstadt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Guy Verhofstadt

Cumuleo