De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges De Langhe

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Georges De Langhe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Georges De Langhe

Cumuleo