De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Van Vaerenbergh

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Johan Van Vaerenbergh
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Johan Van Vaerenbergh

Cumuleo