De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anja Gekiere

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Anja Gekiere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Anja Gekiere

Cumuleo