De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ludovicus Van Roost

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Ludovicus Van Roost
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Ludovicus Van Roost

Cumuleo