De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geert Van Exem

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Geert Van Exem
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Geert Van Exem

Cumuleo