De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Lefebvre

Alle mandaten uitgeoefend in 2008 door Daniel Lefebvre
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2008 door Daniel Lefebvre

Cumuleo